Om företaget

Metropol Fastighets AB bedriver fastighets- och kapitalförvaltning. Genom åren har Metropol deltagit i flera fastighetsutvecklingsprojekt, exempelvis förädlingen av Kvarteret Palamedes i Gamla Stan i Stockholm. Moderbolaget har ett flertal dotterbolag varav Metrolit Byggnads AB är det största och står för större delen av omsättningen. Metropol har sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

År 1986 grundade Peter Hertzman och Kjell Westerberg Metropol Fastighets AB. Metropol är moderbolag i en entreprenad och fastighetskoncern och tillhandahåller koncern gemensamma tjänster. Omsättningen första året var 21 miljoner kronor. Metropol ansvarar för koncernens likviditet och finansiering.

Bolaget bedriver kapitalförvaltning och är också delägare i Humle kapitalförvaltning AB. Bolaget äger ett antal fastigheter, dels direkt, dels via hel- och del ägda bolag. Fastighetsägandet är huvudsakligen inriktat mot fastighetsförädling.

Nedan finns några historiska viktiga händelser:
1986
1991
1996
1998
1998
2003
2005
2006
Den 13 maj grundas Metropol Fastighets AB
Metrolit Byggnads AB bildas
Omsättning 100 mkr
Erhåller SBABs kvalitetspris för en ombyggnad av flerfamiljshus i Årsta.
Förvärv, förädling och försäljning av fastighet i Gamla Stan, kv Palamedes
Metrolit Byggnads AB fick certifiering enligt BF9K
Förvärv av BJ Byggteknik AB
Omsättning 300 mkr