Vision & affärsidé

Vision

Genom engagemang och kompetens ska vi skapa goda miljöer för människor. Vi ska i tanken vara steget före så att mervärden skapas i både projekt och relationer.

Affärsidé

Metropol Fastighets AB:s affärsidé är att förvalta och driva byggrörelse i helägda byggbolaget Metrolit Byggnads AB, kapitalförvaltning genom Humlekapitalförvaltning AB och vara delägare i förädlingsprojekt såsom råvindar och dylikt, förvärva utvecklingsbara fastigheter.