Kv Palamedes

Palamedes Feat

Kv Palamedes

Projektet består av fyra byggnader. Byggnaden mot Stora Nygatan som uppfördes på 1660-talet, arkitekt anses vara Nicodemus Tessin d.ä. varför det ofta benämns “Tessinhuset”. Byggnaden mot Lilla Nygatan som uppfördes på 1750-talet, vilket även gäller de lägre flygelbyggnaderna mellan gatuhusen.

Gårdshusen byggdes på under 1800-talet. 1836 köptes fastigheten av Lars Johan Hierta och Aftonbladets tryckeri flyttade in. Olika former av tryckeriverksamhet fanns sedan kvar i fastigheten fram till slutet av 1980-talet. Arbetet med husen omfattade en genomgripande restaurering av fasader, tak och interiörer, speciellt i Tessinhuset, samt ombyggnad till 16 nya bostadslägenheter i varierande storlek.