Kv Hvilan

Hvilan Feat

Kv Hvilan

Råvinden på Roslagsgatan 35-37 i Vasastan inreddes till bostäder med beräknad rumsyta om 560 kvm samt terrasser. Lägenheterna inreddes med god kvalitet vad gäller planlösning, utförande och material.Takkuporna mot gatan ger lägenheterna bra dagsljus och skänker vackra utblickar. Mot gården byggdess förutom kupor och takfönster även altaner. Råytan fördelas på två gathus och två gårdshus. Hiss dras upp till vindsplanet i varje trapphus och förråd iordningställdes i källaren.

El-central med säkringar och reglage monteras i nya vinds-våningar. Elmätarskåp placeras i källare. Alla ledningar skall förläggdes dolt. Telefonlinjer och antennledning drogs till de nya vindsvåningarna. Vatten, avlopp och värme anslöts till ny stigare.